Grindaker Landskapsarkitekter AS

Prosjektet Lindbergparken inngår som en del av Oslo kommunes og Statens felles Groruddalsatsning og bygger på mulighetsstudien “Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – mulighetsstudie for en sammenhengende grønnstruktur fra Lindeberg til Rødtvedt”. Forbindelsen skal styrke en sammenhengende grønnstruktur i turveinettet fra marka og på tvers av Groruddalen. Prosjektet skal styrke turveiforbindelsen gjennom området, oppgraderes en eksisterende bydelspark til å inneholde mer attraktive møteplasser. 

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

Møtepunkt: i krysset Lindebergåsen/Lindebergveien

Nærmeste address 

Tidspunkt

Lør 22. sept kl 10

Omvisning

Kl 10