Linderud gård er en herregård fra 1700-tallet, opprinnelig bygget som lystgård. Hovedbygget i utmurt bindingsverk ble reist av Erich Mogenssøn i 1713, og gården har vært i Monsen-Mathiesen-slektens eie i over 300 år. Gården og hageanlegget ble vernet i 1953, og i løpet av 1950-tallet ble et omfattende restaureringsarbeid igangsatt for å tilbakeføre og rekonstruere rommene til ulike historiske stilarter.

Linderud gård har et av landets best bevarte historiske hageanlegg, med spennende elementer fra renessansen, barokken, engelsk landskapsstil og funksjonalisme. Sør for hovedbygningen er hagen terrassert i flere nivå med plener, grusganger, bed, eplehage, damanlegg og en lang lindehall på nederste nivå. I hagen er det også bevart en gartnerbolig og potetkjeller under terreng. De siste årene er deler av det tidligere jordet gjort om til nærmiljøhage med urbant landbruk, og det er åpnet en klatrepark for barn.

Under Open House Oslo arrangeres åpne omvisinger av haveanlegget og de historiske interiørene i gårdens hovedbygning, som gir et eksklusivt innblikk i gårdens herskapelige historie. Hovedbygningen rommer også kunst- og møbelsamlingen «De Mathiesenske Samlinger». Siden 2007 har Linderud gård vært en del av Museene i Akershus. Hagen er åpen for publikum året gjennom, og det gjennomføres faste omvisninger i huset hver helg i sommerhalvåret.

Adresse

Trondheimsveien 319, 0593 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. sept. 2022

Omvisninger i hovedbygget (ca. 40 minutter)

kl. 12, 13, 14 og 15.

Omvisninger i hageanlegget (ca. 40 minutter)
kl. 13, 14 og 15.

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.