• Foto: Monica Løvdahl

Under Open House fyrer bakeren  opp domeovnen, tandooren og en takken og det bys på forskjellige typer brød til de besøkende. 

Det skulpturelle bakehuset i Bjørvika er kjernen i det permanente kunstprosjektet Flatbread Society på Losæter og er en møteplass for formidling av kunnskap om matproduksjon for barn og unge, og byens befolkning. Den ligger i Loallmenningen som er et av Bjørvikas 7 nye allmenninger. En ny kulturinstitusjon har vokst organisk fram de siste 5 årene og består av en urban sæter med levende matjord, urkornåker, program og aktiviteter, en erklæring om bruk av jorda og stedet. 

Bakehusets design er inspirert av en Colin Archer redningsskøyte og er en metafor for Oslos befolkning som bor nær fjorden; klar til å seile og huske Bjørvikas historie som havn, og vår forestilling om nye horisonter. Samtidig er skulpturen et fartøy for det nye miljøet som vokser fram på Losæter. Det er en symbolsk gest, men også et funksjonelt offentlig sted hvor det voksende lokale samfunnet er i fokus. Designet, konseptet og Losæter har blitt utviklet gjennom 5 år med stor deltakelse og involvering av befolkningen.

Materialbruken bygger på gammel norsk håndverkstradisjon og er kortreist. De store limtredragerne ble bygget av båtbyggere på Sandøya. Rundt reisverket i tre og leirveggene er det en gjennomsiktig fasade i glass. Leirveggene er bygget av lokal leire og jord.

Arkitekter: Kunstnerkollektivet Future Farmers

Adresse

Kongshavnveien, Bjørvika, 0191 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 25. og søndag 26. september 2021

Kl. 11-16