Huset tegnet av arkitekt Svein Lund er tilpasset et historisk og vernet område med 17 gravhauger. Huset på 190 kvm bebygd areal er bygget i lys betong med kledning i eik og er naturlig tilpasset den kuperte 1.2 mål store tomten. Huset kryper riktig godt ned mot bakken og slik beholdes sjøutsikten og utsikten til gravhaugene.

Adresse

Landåsveien 10, 1384 Asker

Tidspunkt

Lørdag 25. og søndag 26. september 2021

Kl. 14-16