Mette L’orange er billedkunster, arkitekt og professor i farge. Hun forsker og underviser i fargenes betydning og potensial i arkitekturen. I samarbeid med LPO arkitekter har hun utarbeidet en fargeplan for den nye bydelen Ulven.  I Mettes atelier på Dikemark kan du se hennes billedkunst og forskning, blant annet rundt le Corbusiers fargesystem, og høre henne fortelle om det hun mener bør være en fargerik fremtid for byen.

Mette L’orange har åpent atelier som del av arrangementet Kunst rett vest 

Adresse

Kurhus 1

Sykehusveien 2 , 1385 Asker

Tidspunkt

Søndag 25. sept kl. 12.00-15.00