Det var i den gamle Midstubakken Bjørn Wirkola gjorde det: Hoppet så langt i normalbakkerennet at han ble verdensmester i 1966. 55 år senere sto den nye Midstubakken ferdig. Bakken erstattet den da for lengst revne, høye, vindutsatte konstruksjonen i tømmer. Kontrasten er stor. Hopp og kul er lagt i forsenkningen langs et tørrlagt bekkefar. Det lavtliggende anlegget reduserer utfordringene med vind, i tillegg er det plantet trær på begge sider for ytterligere skjerming. Også anleggets tribuner har en lavmælt, terrengtilpasset profil. Fabel arkitekter.

Adresse

Midtstubakken, 0791 Oslo

Oppmøte ved tilløpet. Fabel arkitekter til stede!

Tidspunkt

Søndag klokken 15-17