OPEN HOUSE OSLO 2020 er gratis og åpent for alle, men i år er det strammere restriksjoner på besøksantall enn ellers. Er det kø utenfor et bygg, gå videre til det neste. Det er mange å velge mellom.

Vi kan ikke garantere at alle som ønsker det får komme inn i det huset de ønsker å besøke.

Benytt forhåndspåmelding til de byggene der det er mulig. Enkelte arrangører har gruppeomvisninger med begrenset plass. (se programsider på nett og følg OHO på Facebook).

Bare se – ikke røre!

Du kan ikke låne toalettet.

Der privatpersoner åpner hjemmene sine – ta av skoene og opptre med respekt og takknemlighet.

Open House betyr farting på kryss og tvers av Oslo og Viken. Bruk sykkel eller ta beina fatt! Husk at du ikke er eneste gjest og vis hensyn hvis du må kjøre bil, slik at du ikke parkerer til sjenanse for nabolaget.

Har du forkjølelses- eller  influensasymptomer: Bli hjemme. Hold alltid minst én meters avstand til alle utenfor din egen kohort.

NB! Endringer i programmet er sannsynlig. I år er mye ekstra usikkert. Vær raus, tålmodig og pass på deg selv og sidemannen. Sjekk www.openhouseoslo.org for oppdaterte detaljer.

Velkommen inn!