• Foto: Tuvalu

Nedre Foss Gård brant ned til grunnen, men er nå blitt gjenoppbygget og tilbakeført av Tuvalu og Trømborg arkitekter. Eksteriøret har fått sitt historiske utseende mens interiørene med restaurantvirksomhet, er en nytolkning av herregården. Bygningsvern og hensyn til miljø- og kulturhistoriske verdier har vært retningsgivende for prosjektet

Adresse

Nordre gate 2, 0551 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. og søndag 22. september

Klokken 12-16