Velkommen til Nordea-huset

To eksisterende bygg ble knyttet sammen til ett hus da Nordens største bank skulle bygge nytt hovedkontor i Oslo. Zinc AS og Pilot Arkitekter AS var vinnere av den inviterte konkurransen om rehabilitering av Essendropsgate 7 og 9, og prosjektet er gjennomført i utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom arkitekt og interiørarkitekt.

Kontorer som bidrar til åpenhet og transparens var et viktig premiss i de nordiske Nordea Workplace Guidelines, som lå som grunnlag for arbeidsplassløsningene. For å oppnå dette ble så godt som alle innvendige fasader revet, gangsonene lagt på balkonger langs atriene og glassvegger lagt som skille mellom arbeidssoner og gangtrafikk. Dette letter orienteringen i lokalene og skaper glimrende kontakt tvers gjennom det store bygget, og på tvers av etasjer.

Det er etablert gode, aktivitetsbaserte arbeidsarealer for de 2200 som er tilknyttet huset, enhetlig utført på alle etasjer for å gi fleksibilitet til å flytte mennesker ved behov, og ikke rom. Et nytt, bredt mellombygg på plan 2-7 forener de to byggene med et romslig, felles gulv (Exploration zone/Torget). Her ligger hovedadkomst på hver etasje, og her treffes kolleger til interne møter og uformelle treff ved kaffestasjonene og møteplassene. 

Det tidligere utendørs atriet er nå et romslig, sentralt gulv som kan huse store arrangementer, også for kunder. Å få plass til meglersal innenfor eksisterende struktur var en utfordring. Løsningen ble en ny, søylefri storstue med dobbel høyde på taket over plan 6. Å legge møtesenter til tidligere mørke lagerarealer i plan 0, ga veldig god arealutnyttelse. Den rause trappen fra atriet gir god kontakt mellom det store allrommet under glasstaket og møtesenteret.

En harmonisk og rolig fargepalett og utstrakt bruk av materialer som eik og naturstein skaper lun atmosfære og et klassisk uttrykk som er gjennomgående for hele prosjektet. 

Bygget største miljøbidrag er at effektiv arealutnyttelse har redusert Nordeas arealbruk med 40%. Fleksibiliteten i løsningene gjør at til tross for endringer i organisasjonen har det så langt ikke vært behov for ombygging. Interiørprosjektet har også sørget for sømløs integrering av endel gjenbruksmøbler i kombinasjon med nyinnkjøp. 

Adresse

Essendrops gate 7, 0368 Oslo

Tidspunkt

Lørdag kl 12-15

Omvisning

Omvisning starter hver halve time