• Foto: Tuvalu

En ny barnehage i massivtre kontrasterer og tilpasser seg en besøksgård i Groruddalen. Barnehagens utforskende pedagogikk etter Reggio Emilia-filosofien preger bygningen som er tegnet av Morfeus Arkitekter. Barnehagen har oppbrutte former og et taklandskap for opphold og lek. Utearealene viderefører byggets materialbruk.

Adresse

Gårdsveien 7, 0952 Oslo

Tidspunkt

Lørdag og søndag kl 12-15