Solid og sanselig

Da Middelthunsgate 29 – NVEs administrasjonsbygg – ble oppført på begynnelsen av 1960-tallet, var det med bud om en ny tid for byråkrati og store kontorbygg. Heldigvis la arkitektene, brødrene Fr. Lykke-Enger og Knut Enger vekt på å skape mer enn en jobbmaskin. Eksklusive detaljer, kunst og utsmykning ved Odd Tandberg og Nic Schiøll kjennetegner det flotte byggverket den dag i dag.

Middelthunsgate 29 ligger på skrå overfor Frognerparken, som et langstrakt landemerke. Buet i formen, med arkitektur som gir assosiasjoner både til Le Corbusier og Oscar Niemayer. Både monumentalt og modernistisk, med et størrelsesmessig areal på nesten 21 000 kvadratmeter.

Komplekset ble oppført i perioden 1962-1964, som hovedlokaler for det som da het Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen, nå kjent som Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det var i sin tid prosjektert for 600 funksjonærer og viser godt datidas idealer for et effektivt arbeidsliv. Store representative møterom i noen etasjer, mindre cellekontorer i andre. Vakker foajee og trapperom, felles kantine og bestandig materialbruk i betong, teak og glass innvendig og utvendig.

Både eksteriøret og interiøret har stått seg godt, men utover på 2000-tallet var bygningsmassen likevel moden for omfattende rehabilitering og tilpasninger til dagens behov. Det ble lagt fram planer om åpne landskap og store endringer – men Riksantikvaren kom på banen og i 2011 ble deler av komplekset fredet; deriblant de store representative rommene: Kantine, styrerom, rådsrom, direktørens kontor, inngangsparti og ”rotunden” samt syd- og østfløy i 5. og 6. etasje. I tillegg yttervegg og ytterveggens innside i hele bygningen. For Riksantikvaren var det vesentlig at de representative rommene og sonene ble bevart, men i tillegg gikk man altså også for bevaring av noen av de opprinnelige kontorsonene – kjent som «den lille byråkrats kontor». Som NVE og Entra sier det:

– For oss har det vært viktig å bevare noen slike kontorsoner som et tidsbilde og som eksempel på hvordan man organiserte et kontorbygg fra den tida.

Gjennom rehabiliteringen ble det lagt vekt på å bevare NVEs sjel og kultur og ta vare på og gjenbruke opprinnelige materialer. NVE og Entra i samarbeid med Riksantikvaren, arkitektgruppen DARK, Skanska og ulike rådgivere utarbeidet løsninger som kombinerte bevaring og restaurering med modernisering. Man tok i bruk opprinnelige materialer og teknikker og fant kreative tekniske og designmessige løsninger som ivaretok kvalitetsnivået i både nye og gamle elementer.

Teakfasadene på fasadens innervegger er tilbakeført, himlingen i korridorene skjuler avansert tekniske anlegg, universell utforming og tilgjengelighet er gjennomført, blant annet med NVE-emblemer i de store glassveggene – for å forhindre kollisjoner, samt at heisfronter er bygget om med teak fra de gamle kontordørene.

Slik NVE-bygget framstår i dag – ferdig restaurert og rehabilitert – knytter det sammen fortida med framtida. Bygget er også et godt eksempel på hvordan slike komplekser ikke må rives – men kan bli nye og fungere flott, også i vår egen samtid.

(Kilde: Brosjyre fra NVE og Entra, www.nve.no)

Adresse

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 25. og søndag 26. september 2021

Kl. 10-16

Omvisning