Middelthunsgt. 29 (NVE – bygget) er et sentralt kulturminne i etterkrigstidens Norge. Bygget er en viktig kilde til å forstå norsk etterkrigstid og et eksempel på hvordan staten i denne perioden oppførte bygg med høy arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet for sentrale samfunnsinstitusjoner. Middelthunsgate 29 ble oppført 1962- 64 som Administrasjonsbygg for Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) og er tegnet av Brødrene Fr. Lykke-Enger og Knut Enger, med kunstneristisk utsmykning av Odd Tandberg og Nic Schiøll.

Rehabilitert og energieffektivisert i 2011. Deler av bygget er fredet av Riksantikvaren og en hyppig brukt lokalitet for filminspillinger og fotopptak.

Les mer om M29 her:

Adresse

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. og søndag 22. september kl 11-14

Åpent hus i kantine og bibliotek

Omvisning

Større omvisninger kl 1200, 1300 og 1400