• Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

  • Foto: Jaro Hollan

  • Foto: Jaro Hollan

2016-008

Oslo bispegård

Bispeboligen, tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer, er oppført i 1884 i nygotisk stil på ruinene av Olavsklosteret fra 1239. Bygningen ble fredet i 1994. Olavsklosteret er bevart i kjelleren med teglhvelv og takmalerier. Andre deler av klosteret ligger i Minneparken og er et av de mest komplette anlegg i Norge. Det er også et av de eldste som er bygget i teglstein. Driftes og eies av Statsbygg.

Adresse

St. Halvards Plass 3, 0192 Oslo, inngang fra Egedes gate

Tidspunkt

Lørdag 24. september kl 17-20

Omvisning

Omvisning kl 17, 18 og 19.

Cor Mio synger i Olavsklosteret (kjelleren).

NB!

Begrenset antall