• Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

2016-026

Rytterkorpsets Ridehus

Ridehuset fra 1900, tegnet av arkitekt Henrik Nissen, er rikt utformet i murstein med bindingsverk i mønster. Innvendig takkonstruksjon er utviklet av den franske ingeniøren Camille Polocaeu. Restaurert av Statsbygg i 2008 i samarbeid med Riksantikvaren. Nye klimaloggere i veggene måler fuktnivået og skal sikre bygget mot fuktskader i fremtiden. Driftes og eies av Statsbygg.

Adresse

Rådhusgata 32B, 0151 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september kl 12-14

Annen underholdning

For barn: Ridning, «stall-stell»

Utstilling – byggets historie og Statsbyggs funksjon

Oppmøte

Ved inngangen til Akershus festning