2016-094

Alfaset krematorium

Krematoriet er tegnet av Dyrvik as og Arkitektene as og er Nordens mest moderne krematoriumsanlegg. Den langstrakte bygningskroppen gir, som en stor mur, en tydelig referanse til det fallende landskapet og danner et samspill mellom gravlund, kapell og omgivelser. Innvendig kombinerer bygget seremoniell andakt med et rasjonelt svar på krematoriets arbeidsoppgaver. Krematoriets ytre er kledd med tegl, kobber og treverk.

Adresse

Nedre Kalbakkvei 99, 1081 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 11-16

Arkitekt tilstede

Dyrvik arkitekter