2016-112

Ammerudgymmen

Ammerudgymmen er en del av områdeløftet på Ammerud. Gymmen består av en 85 meter lang benk med innebygde apparater for ”street workout”, en scene med et lite amfi og et infotårn. Tanken med benken er å skape en uformell møteplass som vender seg ut mot t-banen og knytter seg til andre aktiviteter i Grorudparken og som fungerer som en utvidet del av ungdomsklubben i Ammerudhellinga.

Arkitekt: Eriksen Skajaa Arkitekter og Lala Tøyen
Oppdragsgiver: Bydel Grorud og Groruddalssatsingen
Entrepenør: Braathen Landskapsentrepenør AS

Adresse

Ammerudhellinga 47, 0959 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september 2016 kl 11-14

Arkitekt til stede