2016-002

Brannmuseet

Grønland Brand- og Politivagt ble tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno og tatt i bruk i 1866. Wilhelm von Hanno var en tyskfødt norsk arkitekt, billedhugger, maler og grafiker som har tegnet en rekke viktige bygninger i Oslo. Brannstasjonen er blitt bygget om mange ganger. Vognhallen ut mot Grønlandsleiret er trolig bygget til store hestetrukne vogner, som regel ble vognene trukket av to hester. Brannmuseet er en del av det såkalte von Hanno-kvartalet som besto av skole, bibliotek, politistasjon, brannstasjon og kirke.

Adresse

Grønlandsleiret 32, 0190 Oslo

Tidspunkt

Lørdag kl 10-14

Rehabilitering

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.