2016-117

Bygger’n aktivitetspark

Bygger’n aktivitetspark er en del av områdeløft for Haugenstua, og ligger langs den nye hovedsykkelveien mellom Lørenskog og Oslo. Julsbergsbekken er åpnet gjennom parken, som har grillplasser, sitteelementer og sandbassenger med lekeapparater. Bekken har dammer med våtmarksområder for rensing av vann. Landskapsarkitekter: Sundt & Thomassen (forprosjekt) og Lark landskap (detaljprosjekt).

Adresse

Haugenstua

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 11-12

Arkitekt tilstede

Representant for Bymiljøetaten kl 11-12