2016-097

Dr. Dedichens asyl – Hagevandring og skulpturvandring

Parken utenfor Trosterudvillaen ble anlagt som en engelsk hage for litt over hundre år siden. Villaen var bolig for Dr. Dedichen og hans familie, og det var fruen i huset, Antoinette Nyblin, som var drivkraften bak hagen. Antoinette var veldig ivrig og det var hun som fikk plantet alle trærne. Trærne her er uvanlig store for alderen, og at dette kommer av at jordsmonnet er så godt. Hagen har representanter fra nesten alle løvtrær og bartrær i Norge, ca 30 forskjellige arter, bl. a sørgebjørk (betula pendula «youngii») og skjermgran eller penselfuru (sciadopitys verticillata). Siden høsten 2008 har Norsk Billedhuggerforening utplassert ca. 20 skulpturer i hagen.

I dag tilbys guidet hagevandring og skulpturvandringer gjennom asylets 250 mål store tomt.

Kl. 13.00  Hagevandring bledes av Inger Marit Hagemoen fra Hagelaget.

Kl. 14.00 Skulpturvandring ledes av kunsthistoriker Arve Bringaker fra billedhuggerforeningen.

Adresse

Dr. Dedichsens vei 28, 0675 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september 2016 kl 13-15

Annen underholdning

Kl.12.00 Per Wium kåserer om Henrik Arnold Thaulow Dedichen, villaen og sykehuset

Kl. 13.00 Hagevandring med Inger Marit Hagemoen

Kl. 14.00 Skulpturvandring med Arve Bringaker

Servering