2016-096

Dr. Dedichens asyl -Trosterudvillaen

Dr Dedichens asyl ble etablert i landlige omgivelser på Trosterud, med klinikkbygg, driftsbygning, gartneri, søsterhjem og Trosterudvillaen. Villaen og klinikken er tegnet av arkitekt Viktor Nordan. Klinikken virket til 1966. Nå er det ca 250 mål igjen på Trosterud, som eies av Oslo kommune og forvaltes av forskjellige etater og KF. Det meste av eiendommene står på Byantikvarens «gule liste».

Kl.12.00 Per Wium kåserer om Henrik Arnold Thaulow Dedichen, villaen og sykehuset

Kl. 13.00 Hagevandring med Inger Marit Hagemoen

Kl. 14.00 Skulpturvandring med Arve Bringaker

Kafeteria.

Adresse

Dr. Dedichens vei 28, 0675 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september 2016 kl 12-16

Annen underholdning

Kl.12.00 Per Wium kåserer om Henrik Arnold Thaulow Dedichen, villaen og sykehuset

Kl. 13.00 Hagevandring med Inger Marit Hagemoen

Kl. 14.00 Skulpturvandring med Arve Bringaker

Servering