2016-055

Eneboligen er bygget i hagen til hovedhuset fra 1950-tallet, og er et typisk fortettingsprosjekt for tre generasjoner. Tomten er omgitt av boliger som ligger tett på. Huset er formet med hovedvekt på kontakt med hagerommene. lyset og for å redusere innsyn fra nabobebygelsen. JTG Arkitekter

Adresse

Kvernveien 7C, 0383 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 13-16

Tidspunkt

Arkitekt tilstede