• Foto: Damian Heinich

  • Foto: Signe Dons / Aftenposten

2016-007

Klosterenga borettslag

Klosterenga borettslag er en økologisk bygård i Gamle byen. Til tross for at prosjektet er bygget for 15 år siden, er det fremdeles en pioner innen byøkologisk boligarkitektur i Norge. Prosjektet er blant annet banebrytende I sin håndtering og rensing av gråvann. Det er lagt stor vekt på å synliggjøre dette som en positive kvalitet i prosjektet. Klosterenga økologiboliger fikk hedrende omtale, da Landskapsarkitekturprisen ble delt ut for 2016.

Adresse

Nonnegata 17-21, 0656 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september kl 12

Omvisning