2016-065

Margarinfabrikken barnehage

Margarinfabrikken barnehage består av to deler, med plass for til sammen ca 500 barn. Del 1 var opprinnelig en fabrikk tegnet av arkitekt Thv. Astrup på 1920-tallet. Den hadde vært gjenstand for flere ombygginger og forandringer i interiøret, da NAV arkitekter gjorde omformingen til barnehage. Del 1 ble ferdigstilt 2010. Del 2 ble ferdigstilt sommeren 2011. Utearealene med bl.a. byvev og sansehage er designet av studio HP.

Adresse

Stavangergata 40/42, 0467 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. sept. 2016 kl. 14

Omvisning

med arkitekt Per Arne Bjørnstad NAV arkitekter

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.