2016-063

Nordre Taasen gård / JTG arkitektkontor

Kontoret er en rehabilitering av en gammel møkkakjeller i låven på Nordre Taasen gård. Lokalet har vært fruktlager og samlebåndverksted. Lokalet ble strippet ned til betongvegger, gulv, grunnfjell og granittmur.Vi har tilført et trefôr som har skapt et nytt romforløp tilpasset de eksisterende premissene i rommet. Resultatet har blitt et møte mellom nytt og gammelt, hardt og mykt.

Adresse

Nils Lauritssøns vei 39, 0870 Oslo

(Inngang fra Vinkelveien)

Tidspunkt

Søndag 25. sept. 2016 kl. 12–16

Arkitekt tilstede