2016-074

Nydalen Energisentral Nord

Nydalen Energisentral Nord leverer fornybar energi til bygningene i Nydalen. Den er koblet til det eksisterende nettet og er et av de mest komplekse, miljøvennlige og innovative energianlegg i Norge.  Sentralen er integrert i terrenget og gir plass til turstien langs elva. Taket er belagt med et tykt jordlag og gir stedegne vekster muligheten til å vokse seg utover takflaten. Frontfasaden mot elva har innebygd sitteplass får gående langs turstien. NYARK tegnet sentralen som sto klar i år.

Adresse

Nydalen Bruks vei 16, 0484 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september kl 12-16

Omvisning

Omvisninger i grupper

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.