2016-001

Oslo fengsel («Botsen»)

Oppført i 1851, tegnet av arkitekt Heinrich Schirmer som et panoptikon, dvs. at alle cellene er plassert i en vifteform ut fra sentralhallen, slik at fangene kunne overvåkes herfra. Luftegårdene hadde opprinnelig samme vifteform. I total isolasjon skulle de innsatte bli «kurert» gjennom bot og bedring.  Botsen er det eneste av sitt slag i Norge, og er fredet. Driftes og eies av Statsbygg.

Adresse

Grønlandsleiret 46, 0650 Oslo

Tidspunkt

Lørdag kl 10-14

Omvisning

Omvisning i borggården/ hovedinngangen, sentralhallen og i 3. etg, gym/festsalen, cellefløy (C1 eller B1) og mulig en av stråleluftegårdene

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.