2016-116

Rundtur Stovner sentrum

Stovner sentrumsområde har vært gjennom et områdeløft som en del av Groruddalssatsingen. De offentlige rommene rundt Stovner senter opparbeides. En ny bydelspark, Linjeparken, og Jesperudjordent aktivitetspark er viktige prosjekter. Bydel Stovner viser rundt i prosjektene på Stovner, som fortsatt er under utvikling. Landskapsarkitekter: Sweco (Linjeparken) og Rambøll Norge (Jesperudjordet).

Adresse

Stovner senter, 0985 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 12-14

NB! Oppmøte

Ny hovedinngang