2016-082

Tøyen hovedgård

I Botanisk hage ligger en av UiOs eldste bygninger. Dessverre er arkitekten ukjent. Tøyen hovedgård har vært klostergods, storgård, adelig setegård, landsted og veksthus. Dette kan være Oslos eldste rene tømmerhus som fremdeles står på byggestedet. Siste store ombygning var i årene 1776-1790. Rehabilitering og nyinnredning: 2006-08. Da brakte man interiøret tilbake til Rokokko/louis-seize stil.

Adresse

Monrads gate, 0562 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. og søndag 25. september 2016 kl 12-16

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.