2016-99

Trygve Lies plass

Furuset er Oslo kommunes satsing på klimavennlig byutvikling og et områdeprosjekt i FutureBuilt-programmet. Trygve Lies plass på Furuset har vært gjenstand for en internasjonal plan- og designkonkurranse. Målet er at Trygve Lies plass skal bli et knutepunkt for grønn mobilitet og et viktig byrom for alle på Furuset, både beboere og besøkende. Vinneren og Futurebuilt-arbeidet stilles ut i Furuset bibliotek.

Adresse

Furuset senter

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 12-16

Tidspunkt

Utstilling