2016-052

Villa Neby

Villa Neby ligger i Frognerparkens tverrakse i nord. Eneboligen er bygget i 1920-årene i klassisistisk tømmermannsstil. «Hi-fi-kongen» , forretningsmannen og kunstsamleren Erling Neby har eid boligen siden 1970-tallet. Villaen ble transformert på 1980-tallet og inneholder også Nebys betydelige samling av samtidskunst med verk av Bærtling og Vasarely. Haveanlegget ble tegnet av arkitekt Tore Kleven på 1980-tallet. Senere er det tilført et tilbygg i funkisstil, tegnet av arkitekt Kristin Jarmund.

Adresse

Fridtjof Nansens vei 20B, 0369 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september kl 12-16