2016-062

Tallhall – Meteorologisk institutt

Meteorologene er mer opptatt av klima enn de fleste. I 2011 ble det reist et klimaeffektivt bygg på Henrik Mohns plass foran METs hovedbygg. Bygget har fått navnet Tallhall fordi det rommer et datasenter. I tillegg finner man flere møterom og en romslig kantine der. Under byggeprosessen har det vært viktig å ha fokus på klimaeffektivitet, material- og energibruk.

Tallhall ble vinner av NSW arkitekter og planleggeres jubileumspris for miljø- og energibevisst arkitektur i 2012.

Arkitekt: PIR II arkitektkontor AS

Pir II arkitektkontor AS vant i 2008 en anbudskonkurranse for prosjektering av Tallhall. Arkitektkontorets holdning til miljøriktig prosjektering og bygging ble vektlagt ved tildeling av oppdraget.

Meteorologisk institutt inngikk i 2009 avtale med FutureBuilt om å realisere Tallhall som et forbildeprosjekt på klimaeffektiv arkitektur. Byggingen startet høsten 2009, og bygget ble offisielt åpnet 14. juni 2011.

Byggets todelte innhold med datahall, kantine og møterom, har på mange måter preget arkitekturen. På den ene siden skal bygget huse svært tekniske arealer, med krav til lukkethet, sikkerhet og en svært begrenset tilgang. På den andre siden skal bygget huse besøksrettede funksjoner som spise- og møterom, med helt motsatte ønsker om åpenhet og tilgjengelighet.

De motstridende kravene har gitt føringer for innretning av funksjonene, med de tekniske arealene lagt til det nederste planet og publikums- og ansatte funksjoner lagt til det øverste planet. Det lokale terrenget hjelper til med denne naturlige delingen, da det gir direkte og universelt utformet adkomst til riktig etasje på begge sider.

Formmessig har den samme tosidigheten bidratt til at bygget er kompakt og regulært for de innadvendte funksjonene og mer ekspressivt for de utadvendte funksjonene. Den ytterste delen hvor møterommene ligger, strekker seg utover og opp i to etasjer. Den blir et markant element som definerer uterommet ved de publikumsrettede inngangene, samtidig som den danner en skjermende vegg mot vind samt støy fra de tekniske installasjonene.

Fasaden forteller også om det som skjer innenfor ved at de perforerte aluminiumsplatene skifter karakter fra «lukket og sikkert», til «luftig, men sikkert» der det trengs. Dette gjelder blant annet der fasadematerialet også fungerer som visuell og sikkerhetsmessig skjerm rundt kjølemaskiner på taket. Det hele er sydd sammen som et skymønster, som representerer instituttets kjernevirksomhet og rolle.

Fra FutureBuilt sin nettside

Følg været på yr.no.

Adresse

Henrik Mohns plass 1, 0313 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. sept. 2016 kl. 12–16

Arkitekt tilstede

Pir 2