Arrangementet varer fra 11:00-12:30 og på grunn av smittevern har vi kun plass til 60 personer og har derfor forhåndspåmelding: Meld deg på her

Program:

11:00 Velkommen – ved NVE/OHO 

11:10  Hanna Geiran, Riksantikvaren: Gjenbruk av kulturminner; fra fredet bygg til moderne kontorlokale

11:30  Arne Reisegg Myklestad, DARK: Rehabilitering og skånsom transformasjon av NVEs administrasjonsbygg fra 1964.

11:50  Bård Helland, Asplan Viak: Kongens gate 1 – lesning og metode

12: 15 Musikkinnslag: Ibou og Bafana – Vokal og musikk med instrumentene Kora og perkusjon

Det blir servert noe i glasset og litt snacks

 

Norges vassdrags- og energidirektorat startet sin virksomhet i 1921 og fyller 100 år i år. NVE jobber med forvaltning av vassdragene i Norge, energisystemer, konsesjonsbehandling I kraftforsyningen og tilsyn. NVE også beredskapsansvar for ras, flom og vassdragsulykker.

Som en del av jubileumsfeiringen samarbeider Open House Oslo med NVE i år om vassdragsrelaterte eiendommer i Oslo, Asker og Bærum. I tillegg åpner administrasjonsbygget i Middelthunsgate 29 opp sine dører med café, omvisninger og muligheten til å utforske et delvis fredet bygg som er omgjort til moderne kontorlokaler.

Adresse

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Tidspunkt

Åpningstid: 10-16 lørdag og søndag – åpen café

Omvisning

Omvisning lørdag: 13:00, 14:00,  15:00 (påmelding i døra)

Omvisning søndag: 11:00, 12:00, 13:00 (påmelding i døra)