• Foto: Fragment

I 2007 ble det byøkologiske pilotprosjektet Ormsundveien 14 vedtatt av Oslo kommune. I den gamle sveitservillaen ved Ormøya i Oslo skulle det gjøres forsøk med byøkologiske boformer, miljøvennlig rehabilitering og brukermedvirkning. Prosjektet har gradvis utviklet seg og etter hvert så beboerne behov for å utvide. Siden 2012 har en arbeidsgruppe bestående av arkitekter og beboere, ved styreleder arkitekt Frederica Miller, gradvis utformet et skisseprosjekt for en liten grend med en kombinasjon av boliger og næring. Arbeidsgruppa sammen med Fragment arkitekter har skissert et nabolag der opp til hundre mennesker kan bo og leve.
Prosjektet inngår i Oslo kommunes satsing på tredje boligsektor. Den gamle sveitservillaen har to boenheter og den ene er åpen for publikum denne søndagen. Det er enkel standard, men rehabilitering ut fra bygningsvernteknikker og med bærekraftige materialvalg.

Styreleder Frederica Miller i Stiftelsen Ormsundvegen Økogrend vil være til stede for å fortelle om prosjektet. Hun er arkitekt og permakulturdesigner og har sin egen praksis som del av Gaia Arkitekter i Gaia Oslo AS. Hun arbeider med prosjekter som har som mål å få til praktiske bærekraftige løsninger og har bred erfaring med medvirkningsprosesser, byøkologi og økosamfunn. Hun har skrevet rapporten 10 økosamfunn på 10 år og har fått Oslo kommunes miljøpris.

Adresse

Ormsundveien 14, 0198

Tidspunkt

Søndag 25. september 2022

Kl. 14 -16

Omvisning

Hagene og en av de gamle sveitservillaene er åpne for publikum.