DivA vant plan- og designkonkurransen i 2014 og skolen ble ferdigstilt i sommer. DivA er kjent for følsom modernisme kombinert med miljøvennlighet og sosial bevissthet. Nybygget er et kompakt, økonomisk, fleksibelt og rasjonelt volum i 2 etasjer med et innvendig, klimatisert, sentralt rom, som et “hjerte” i den videregående skolen. Skolen skiller seg klart ut fra nabobyggene, men tilpasser seg gesimshøyder og fasaderytmer. Landskapsarkitekturen har harde overflater, sittekanter, og innslag av vegetasjon som tydelig annonserer bygningens hovedinngang. Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Adresse

Gamle Ringeriksvei 53, 1357 Bekkestua

Tidspunkt

Lør 23. sept. kl 14-16

Omvisning

V/ DivA lørdag kl 14