Øvre Slottsgate har gått fra å være en slitt bakgate i Kvadraturen til å bli Oslos kanskje hyggeligste nye gågate. Den 100 år gamle brosteinen som lå under asfalten i gata har blitt løftet opp og lagt på ny, det er blitt plantet bærbusker, 25 trær og like mange benker i ulike høyder. Tegnet av Asplan Viak Kulturetaten, Billedhuggerforeninga og Bilfritt byliv har bistått med kunst.

Kunst i gata:

De utvalgte kunstnerne er Bjørn Bjarre, Karin Blomgren, Farhad Kalantary og Linn Lervik, Jone Kvie og Elna Hagemann. Skulpturene ble montert tirsdag 19. mai og er første utskiftning i skulptursonen som stod ferdig august 2019, i forbindelse med nyetableringen av Øvre Slottsgate som gågate. Alle skulpturene er frittstående, men forholder seg likevel til byrommet gjennom at de på forskjellige måter problematiserer temaer som sted, rom, tid og identitet. Skulpturene er resultat av et unikt samarbeidsprosjekt med Norsk billedhuggerforening og Oslo kommune Kulturetaten. Gjennom kommunens satsning på økt byliv i sentrum har det blitt stilt produksjonsmidler til rådighet for kunstnerne.

Adresse

Øvre Slottsgate

Tidspunkt

Lørdag og søndag 25. og 26. september 2021

Kl 12-15