• Foto: Inger Marie Grini / Aspelin Ramm

Pressens hus

Transformasjonen av de gamle bygårdene i Skippergata 22/26 inngår i Aspelin Ramms Infill-prosjekter. Byens ubrukte rom utnyttes ved å bygge nytt mellom eksisterende bygningsmasse.

Atelier Oslo og KIMA er arkitektene bak transformasjonen, og har funnet en vellykket balanse mellom bevaring og fornying. I Pressens hus har det dessuten vært viktig å forbinde de to byggene, som ikke tidligere har vært knyttet sammen, til ett felles hus.

Gammel teglstruktur er reparert og pusset, og det som før var en bakgård er blitt til et nytt, lyst innerom. Mens vegger og gulv er fjernet, er de originale jernkonstruksjonene med bjelker og søyler beholdt som et spennende spor av byggets historie.

Arkitekt: Atelier Oslo og KIMA Utbygger: Aspelin Ramm.

Adresse

Skippergata 24

Tidspunkt

Lørdag 25. og søndag 26. september 2021

KL. 12-14