Prindseloftet, opprinnelig designet av Christian Grosch som et kirkerom i en fabrikk fra 1833, er nå et arbeidsfellesskap bestående av grønne samfunnsinnovatører innenfor ulike disipliner som bla. design, kunst, mat og konsulentvirksomhet. Anatoly Starr fra Architect & Herman Miller Brand Representative vil stå for omvisning. Del av Prinds Christian Augusts Minde i Oslo – Fabrikkbygninga. Anlegget bygd 1831–67; arkitekt Chr. H. Grosch.

Adresse

Storgata 36 C, 0182 Oslo

Tidspunkt

Søndag 22. september 2019

Klokken 13-17