Rådhusgaten 7, Garmanngården

En av de eldste bygningene i Kvadraturen

Enkelte deler av Garmanngården kan være fra 1622, to år før bybrannen som førte til at Christian VI flyttet byen til dette området. Helt sikkert er det at man finner elementer fra 1625 til 1630-åraAnkerjernene mot Dronningens gate viser årstallet 1647, som var da bygningen i alt vesentlig fikk sitt nåværende utseende. Landkommissarius Johan Garmann tok over gården det året, og har gitt navn til den. Gården var oppført i to etasjer, med loft og kjeller, fasade i rappet tegl og høyt tekket tak med sortglaserte teglpanner. Gården har smårutete vinduer etter eldre forbilder. Den eldste delen i anlegget ligger ut mot Dronningens gate. Sidefløyen og mellomfløyen som ligger ut mot Rådhusgata, ble oppført i 1750. Samtidig ble trolig opprinnelige tårn, karnapper og trappegavler revet. Hvelvkjeller og fasade mot gårdsrommet med svalgang er bevart.

Save1734 ble bygningen Christianias nye rådhus. Det første rådhuset hadde forfalt, og Christian VI ga Garmanngården til byen. Årsaken til at kongen eide den var at den forrige eieren i 1712 hadde blitt arrestert for bedrageri, og gården ble inndratt. Rådhussalen i andre etasje mot Rådhusgata finnes fortsatt. Den ble brukt som møtelokale av borgerrepresentantene og magistraten og som rettssal. Den ble også leiet ut som teater-, konsert og festlokale. På loftet i rådhuset var det gjeldsfengsel, og det var også politistasjon og arrestlokaler i bygningen. Hans Nielsen Hauge satt fra 1804 til 1811 i en celle i en bakbygning som nå står på Norsk Folkemuseum. Byadministrasjonen flyttet gradvis ut av bygningen etterhvert som det ble for lite plass. Rådstuen flyttet ut i 1843, og magistraten flyttet da over i nabobygningen Magistratgården i Dronningens gate 11. Fra 1866 var det bare en underpolitistasjon, Rådhusgaten politistasjon igjen som var i virksomhet helt frem til 1963.

Gården ble fredet i 1927. Den huset tidligere Forfatternes Hus, en samlokalisering av flere litterære organisasjoner frem til desember 2018. Fra april 2019 har Oslo Byes Vel, historieformidlingstjenesten Tidvis og bygningsvernsenteret Murbyen Oslo kontorer i bygningen.

Adresse

Rådhusgaten 7, 0158 Oslo

Tidspunkt