Rådhusgaten 23B, Skogbrandgården

En hatt for Henrik Bull

Rådhusgaten 23B var opprinnelig en 5 etasjes gård oppført i eksklusive materialer for skipsreder Christopher Hannevig og tegnet av arkitekt Henrik Bull, med tilnavnet ‘Excellensen’.  I tråd med senere regulering, ble det bygget høyere bygninger på begge sider, først i 1934 Redernes hus (nr 25) , og så i 1955 Murmesternes hus (Nedre Vollgate 1). I mange år sto nr 23B med avslutning et par etasjer lavere enn naboene.

Påbygget som fyller ut «tomrommet» er utformet som en kneisende gavl. Det tar til dels opp i seg den gamle bygningens formspill, men dette løses opp i en mer luftig og leken arkitektur i postmodernistisk stil. Påbygget ble ikke utformet som en kopi av fasaden under, snarere tvert imot framstår det klart som produkt av sin tid, men likevel i en form for harmoni med fasaden under.

Platou Arkitekter ved Jan Digerud, Merete Finckenhagen og Per Pande-Rolfsen fikk Sundt-prisen for dette tilbygget. I juryens begrunnelse framheves det hvordan påbygget tar opp i seg Bulls arkitektoniske formspill, men «lar vår tids kontrollerte lek, dualisme og ironi erstatte klassisistiske grunnprinsipper av mer statisk og symbolsk karakter».

Mange steder i Oslo kan vi «lese» historien ved at tillatte byggehøyder og reguleringslinjer er blitt endret gjennom tidene. Vanligvis vil kulturminneforvaltningen motsette seg påbygg som vil viske ut historiske spor i byen og dessuten radikalt endre enkeltbygg med arkitekturhistorisk verdi. Påbyggingen i 1986 gikk da heller ikke uten diskusjon, men Riksantikvaren aksepterte tiltaket. Det at påbygget hadde en eksepsjonelt god arkitektonisk utforming og like høy material- og håndverkskvalitet som i den gamle bygningen, hadde stor betydning. Det hadde også det faktum at påbygget ble utført i harmoni med den opprinnelige bygningen, men at det samtidig var klart lesbart som en senere tilføyelse.

Adresse

Rådhusgaten 23B, 0158 Oslo

Tidspunkt

Omvisning

v/ Jan Digerud