Rebuilding er et arkitektkontor som fokuserer på transformasjon, ombygging og revitalisering av
den eksisterende bygningsmassen. Kontoret disponerer et tidligere butikklokale i Folketeaterpassasjen på Youngstorget. Rommet brukes som utstillingsrom og møterom, tett koblet på bylivet i passasjen. Folketeaterbygningen er et fredet kulturminne ferdigstilt i 1935, tegnet av Morgenstierne og Eide.

Adresse

Youngstorget 2A, 0181 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Klokken 11-15