• Foto: Mellbye Arkitekter

Ullevålsveien 98 A-E, 0451 Oslo 
På en sterkt skrånende tomt der det var vanskelig å forestille seg at det var plass til boliger er det oppført fem smale hus i en rekke. Tegnet av Mellbye Arkitekter har husene fire etasjer og tre utearealer hver. Husene er forskjøvet både i høyde og dybde som sammen med farge- og fasadekomposisjon, gir rekkehusene en særegen karakter tilbaketrukket fra Ullevålsveien.

Adresse

Ullevålsveien 98 A-E, 0451 Oslo

Tidspunkt

Søndag 22. september 2019

Klokken 12-15