Riksarkivbygningen består av et administrasjonsbygg og et fjellanlegg. Den eldste delen er fra 1978, Bygget er utvidet flere ganger. Tilbygget med hovedinngang, hall, auditorium, møterom og kantine er fra 2005. Byggherre er Statsbygg og arkitekt er Kritt Arkitekter. Kunstnerisk utsmykking på veggen i hallen er ved Ole Jørgen Ness – «Tectonic jam» og kunstverk på gulvet er ved Magne Furuholmen – «Tidskapselen til ungdommen 2012-2031».

Adresse

Sognsveien 221, 0862 Oslo

Tidspunkt

Søndag 22. september 2019

Kl 12-16