Rødtvedt barnehage

  • Foto: Common Ground

Nye Rødtvet barnehage er et stort, nytt tilbygg, samt en rehabilitering og ombygging av et vernet bygg. Skillet mellom de to er ikke opplagt ved første øyekast. Ved å gjenbruke og ta hensyn til eksisterende arkitektur og bevare tomtens landskap mot vest ivaretas anleggets lavmælte karakter. Tegnet av Common Ground for Omsorgsbygg.

Adresse

Sandåsveien 5, 0956 Oslo

Tidspunkt