• Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

Ridehuset fra 1900, tegnet av arkitekt Henrik Nissen, er rikt utformet i murstein med bindingsverk i mønster. Innvendig takkonstruksjon er utviklet av den franske ingeniøren Camille Polocaeu. Restaurert av Statsbygg i 2008 i samarbeid med Riksantikvaren. Nye klimaloggere i veggene måler fuktnivået og skal sikre bygget mot fuktskader i fremtiden. Driftes og eies av Statsbygg.

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Adresse

Myntgata 5, 0151 Oslo

Tidspunkt

Søndag 22. september 2019 kl. 12-15

Annen underholdning