• Trond Isaksen/Statsbygg

Stallen fra 1891er tegnet av arkitekt Henrik Nissen, opprinnelig oppført som privat bygg på statens grunn som offisersstall med familieleilighet i annen etasje. Staten kjøpte stallen i 1931 og i 1971 flyttet rytterkorpset inn. Statsbygg restaurerte stallen i 2009 i samarbeid med Riksantikvaren. Den rommer nå blant annet stall med 14-18 hester, kontorer og bad/badstue. Driftes og eies av Statsbygg.

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Adresse

Myntgata 5, 0151 Oslo

Tidspunkt

Søndag 22. september 2019

Klokken 12-15