• Foto: Gro Sønsteby

  • Foto: Gro Sønsteby

  • Foto: Gro Sønsteby

Sætre vokste som følge av at Sprengstoffabrikken ble flyttet hit i 1876. Solheim antas oppført i 1908 på tomt utskilt fra Sætre gård. Gjennom årene har huset hatt flere eiere og flere funksjoner; manufakturhandel, systue og det har væt tomannsbolig. Nåværende eiere overtok i 2004. Anlegget utgjør et lite tun med hus med tilbygg, sidebygning og uthus og er SEFRAK registrert. Huset er pietetsfullt restaurert og opprinnelig hovedform er bevart.

Tomten på 1,4 mål består delvis av fjell og stein. Hagen er opparbeidet med et rikt utvalg av stauder og frukttrær og det holdes både høner og bier.

Solheim på Sætre – tun, hus og hage

Adresse

Nordre Sætrevei 36, 3475 Sætre

Tidspunkt

Søndag 25. september 2022

Kl. 10-16