Søndre Selvig gård

En sommerdag i 2016 kjøpte nåværende eiere Søndre Selvig gård med et fredet hus fra 1612. Det er et massivt regelverk for fredede bygg og eierne etterlyser en bruksanvisning for restaurering! De fikk omsider god dialog med fylkeskommunens kulturvernavdeling og Riksantikvaren og fikk et dyktig snekkerfirma på banen. Det største løftet så langt er restaurering av de store søylene utvendig som bærer svalgangen rundt de eldste delene av huset. En representant for snekkerfirmaet vil også være tilstede.

Adresse

Selvigveien 2, 3490 Klokkarstua

Tidspunkt

Lørdag 25. september 2021

Kl. 12-14