Sørenga sentralpark

Sentralparken innbyr til aktiviteter og opphold for beboere og besøkende, unge og gamle, på kveldstid og dagtid, og sommer så vel som vinter. Parken er fleksibel i den forstand at den utformes på en måte som legger til rette for ulik tolkning av hva rommene, flatene og elementene kan brukes til. Landskapsarkitekt Grindaker.

I Grindakers landskapsomvisning vil landskapsarkitekten fortelle om inspirasjonen fra den særegne geologiske historien til Indre Oslofjord. En «forkastning», en gjennomgående kant i naturstein, deler parken i to nivåer. Det øvre nivået skal illudere grunnfjellet som på Nesodden og Ekebergskrenten, med frodig vegetasjonsbruk og terrengforming. Det nedre nivået skal forestille Oslofeltet som sank, og består av ulike dekker og spredt vegetasjon.

Adresse

Sørengkaia

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Kl 12

Omvisning

Klokken 12 med Grindaker