Sørli lekepark

Studio Oslo landskapsarkitekter

Oppgradering av Sørli lekepark er en del av Område-løft Tøyen og Bydel Gamle Oslos arbeid som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt og inkluderende sted med en aktiv befolkning. Lekeparken fremstod som en gjengrodd park med dårlig belysning, slitte overflater og forsøpling. Utformingen av Sørli har fokusert på å lage en mangfoldig lekepark med egen identitet gjennom fokus på sammenhengende ganglinjer, sikkerhet og oversikt for brukerne, varierte lek- og oppholdssoner, belysning og forsterkning av den eksisterende beplantningen. 

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

Jens Bjelkes gate 62C0652 Oslo

Tidspunkt

Lør 22.  sept 12 – 13

Søn 23. sept  12 – 13

Omvisning

Omvisnings runde med landskapsarkitektene fra SOLA

Lør 22.  sept 12 – 13

Søn 23. sept  12 – 13