Stasjonsallmenningen

Stasjonsallmenningen

Stasjonsallmenningen er et brikke i skapelsen av et godt og levende byliv i den nye Bjørvika, som en av de stedsspesifikke allmenningene, som skaper en klar og kulturhistorisk identitet i de nye byområdene. Vinkler og skrå flater skaper forskjellighet i rom. Bygningskanter og nivåforskyvninger danner sitteplasser og stier, med utsikt over fjorden, solskinn, byliv og masse mennesker å se på.

      
      
      
      
      
      
      
      

      

Adresse

Langkaia havnepromenade ved Salt

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019 kl 15